Ηγεσία - Οργανισμός- Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων

leadership.jpg

Η Ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να καθοδηγεί, να παροτρύνει και να διοικεί μια ομάδα ανθρώπων. Στο χώρο του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ, οι managersσυχνά καλούνται να διαδραματίσουν και το ρόλο του ηγέτη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι όχι μόνο ενός projectαλλά και συνολικά οι στόχοι της επιχείρησης. Συχνά ο όρος της ηγεσίας έρχεται σε σύγκρουση με την έννοια της διοίκησης μέσα σε μια επιχείρηση, δημιουργούνται τριβές και ο οργανισμός μπορεί να αποπροσανατολιστεί από τους στόχους του όταν το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι ενωμένο. Το μέλλον όμως του κάθε οργανισμού είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για να αφήνεται στην τύχη.
Η Ηγεσία αποτελείται από τους τέσσερις εξής παράγοντες: επιρροή, αξίες, όραμα και καινοτομία. Η σωστή καθοδήγηση από έναν ηγέτη μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό και τους εργαζόμενους.

Χαρακτηριστικά ενός Ηγέτη

 • Αναδεικνύεται
 • Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη
 • Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει και η παρακίνηση αναφέρεται σε ανάγκες ανώτερου επιπέδου
 • Επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στα συναισθήματα
 • Κερδίζει εμπιστοσύνη και πίστη
 • Ανοίγει νέους ορίζοντες, διευρύνει τα πλαίσια
 • Ενδιαφέρεται για το «γιατί»
 • Προκαλεί και προβαίνει σε αλλαγές
 • Ερευνά την πραγματικότητα
 • Δίνει έμφαση στο μέλλον
 • Κάνει τα σωστά πράγματα


Μερικά tipsγια την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων

 • Να έχετε μία ξεκάθαρη άποψη για τον εαυτό σας, τους άλλους και τον κόσμο
 • Μάθετε και χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες και τα χαρίσματα σας
 • Ζείτε σύμφωνα με την ηθική και τις αξίες σας
 • Καθορίστε συγκεκριμένους και σταθερούς στόχους
 • Να έχετε μια θετική στάση
 • Βελτιώστε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες
 • Μάθετε να ακούτε τους άλλους
 • Να είστε πρόθυμοι να μαθαίνετε από λάθη και αδυναμίες σας
 • Επιδιώκετε διαρκή επιμόρφωση και δια βίου μάθηση