Το Viral Marketing μπορεί να περιγραφεί ως η ηλεκτρονική μετάδοση πληροφοριών μέσω μίας σειράς εφαρμογών (applications), που ως στόχο έχει την ταχύτατη και μαζική αποστολή του μηνύματος μας “από στόμα σε στόμα” (word of mouth).viral-marketing.pngΑναφέρεται σε τεχνικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν προϋπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα για προκαλέσουν αύξηση στην ενημερότητα του κοινού για τη μάρκα ή για να αυξήσει τις πωλήσεις κ.λ.π.
Το viral marketing έχει σαν στόχο την μεταφορά των πληροφοριών από στόμα σε στόμα(word of mouth).

Ετυμολογικά η έννοια αυτή παραπέμπει στην έννοια των ιών οι οποίοι έχουν την ικανότητα να μεταδίδονται πολύ γρήγορα προσβάλλοντας πολλούς αποδέκτες. Οι διαφημίσεις αυτού του τύπου βασίζονται στις αρχές του ιογενούς μάρκετινγκ που προβλέπει ότι με την κατάλληλων κινήτρων , μπορεί ο ίδιος ο χρήστης να γίνει πρεσβευτής της εταιρίας ή του διαφημιστικού μηνύματος μεταφέροντας το μήνυμα σε άτομα στα οποία έχει πρόσβαση. Πρόκειται για μια μέθοδο που εκμεταλλεύεται την αλληλεπίδραση πελάτη με πελάτη για την γνωστοποίηση και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας. Βασικές αρχές που πρέπει να καλύπτει μια "ιογενής" διαφήμιση είναι να παρέχει ένα καλό κίνητρο που να ωθεί τον χρήστη να την προωθήσει, και μια αυτοματοποιημένη φόρμα προώθησης των μηνυμάτων για να κάνει την εξάπλωση του μηνύματος εύκολη για τον χρήστη.
19-5-2012_3-17-41_μμ.png


Τα πλεονεκτήματα της διαφήμισης από στόμα σε στόμα είναι πολλαπλά:
  • μεγάλη ταχύτητα μετάδοσης μηνύματος
  • αυξημένη αξιοπιστία. Είναι πολύ πιο πειστικό να σου πει ένα φίλος σου να αγοράσεις το Χ προϊον παρά να στο πει μια διαφήμιση στη τηλεόραση
  • σχεδόν μηδενικό κόστος
  • καλό για το κύρος και το "image" (ή brand)
  • κάποιοι πελάτες δεν θα έρχονταν ποτέ χωρίς αυτή τη μέθοδο
Χάρη σε αυτά τα πλεονεκτήματα το Hotmail έγινε τόσο μεγάλο τόσο γρήγορα στις αρχέςτης δημιουργίας του. Ένα σύγχρονο παράδειγμα είναι βέβαια το Facebook.