Recent Changes

Monday, July 2

 1. page Τουριστικό Μάρκετινγκ edited Τουρισμός Ο όρος "τουρισμός" (tourism) προέρχεται από τη γαλλική λέξη 'tour' και την …

  Τουρισμός
  Ο όρος "τουρισμός" (tourism) προέρχεται από τη γαλλική λέξη 'tour' και την αγγλική 'touring' , που σημαίνουν γύρος , περιήγηση. Η ρίζα και των δύο αυτών λέξεων είναι λατινική λέξη tornus.
  Η πρόσκαιρη μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους σε έναν άλλον με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους, που όμως δεν είναι πάντα ανάγκες ή επιθυμίες ξεκούρασης και αναψυχής, και η οργανωμένη προσπάθεια για την προσέλκυση,υποδοχή και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων (Ηγουμενάκης 1999)
  Διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τη σκοπιά του κάθε μελετητή
  Τουρίστας : Αναζήτηση εμπειριών διασκέδασης, αναψυχής, εκπαίδευσης κτλ.
  Τουριστική επιχείρηση : Ευκαιρία πραγματοποίησης κέδρους, εφοδιασμός της αγαθά και υπηρεσίες που ζητούν οι τουρίστες
  Τόπος Φιλοξενίας : πολιτιστικός παράγοντας,δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εσόδων,παράγοντας ευημερίας και κοινωνικής αλλαγής
  Διοίκηση του τουριστικού προορισμού :παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας με τις όποιες αρνητικές συνέπειες επιφέρει
  Στατιστικά Στοιχεία
  ο τουρισμός θα αποτελεσει το 3,6% του συνολικου παγκόσμιου προϊόντος
  το 8,6% της παγκόσμιας απασχολησης
  το 3,8% της παγκόσμιας καταναλωσης
  το 9,5% των παγκόσμιων επενδυσεων
  Στα 5 τρις δολλάρια αποτιμαται η βιομηχανια του τουρισμου
  Ως το 2020 πάνω απο 1,6 δις ανθρωποι θα ταξιδεψουν
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  συνδράμει το 18% ΑΕΠ
  προσφέρει 800.000 θέσεις εργασιας
  παράγει 39,8 δις και αναμένεται να αυξηθουν στα 78δις ως το 2017
  Μπορεί να συνδράμει σε ακομη 220.000 νέες θέσεις
  Κίνητρα Τουριστών
  Φυγή από κάτι (Escape motives)
  Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
  Πολιτιστικό υπόβαθρο του ατόμου
  Έλξη προς κάτι (Compensation motives)
  Προαπαιτούμενα προορισμού
  Δραστηριότητες στον προορισμό
  Αναζήτηση ισορροπίας και ηρεμίας
  Αναζήτηση πολυπλοκότητας και περιπέτειας
  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
  Η συνεχής οικονομική ανάπτυξη και η ταυτόχρονο βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είναι οι δεδομένοι στόχοι όλων των κυβερνήσεων. Οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι κατεξοχήν καταναλωτικές και η κατανάλωση γίνεται καταρχήν στα αναλώσιμα υλικά και στη συνέχεια στις υπηρεσίες. Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται στον καταναλωτή ο τουρισμός γενικά έχει βαρύνουσα θέση (Γσακλάγκανος2οοί).
  Η φιλοσοφία του μάρκετινγκ είναι ότι η επιχείρηση Οα πρέπει να αναγνωρίζει και να δέχεται ότι όλες οι δραστηριότητες Οα πρέπει να κατευθύνονται από τις επιθυμίες του αγοραστή (Ηγουμενάκης1999).Όπως είναι λίγο-πολύ γνωστό, το Μάρκετινγκ γεννήθηκε μέσα από τη διαρκή ανάπτυξη του βιομηχανικού πολιτισμού. Στον Τουρισμό, όμως. η έννοια του εισάγεται μόλις την Ι0ετία του ‘50 και, φυσικά, στην Ευρώπη, όπου ο Τουρισμός είναι ήδη συγκριτικά ανεπτυγμένος και όπου απασχολούνται συστηματικά με την εμπορικοποίηση και την προβολή του. Στην Ευρώπη, λοιπόν, μετά το 1947 οι Εθνικοί Οργανισμοί Τουρισμού συνεργάζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού της Διεθνούς Ένωσης των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού αναπτύσσοντας σταδιακά ένα τουριστικό Μάρκετινγκ για τη διείσδυσή τους στην βορειοαμερικανική αγορά. Από το 1970 αρχίζει πλέον να γίνεται σαφής ο στόχος (ή σωστότερο εύρος των στόχων) του τουριστικού Μάρκετινγκ είναι το σύνολο των μεθόδων που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στη διερεύνηση και τη μεταβολή των τουριστικών αγορών (Βαρβαρέσσος,1992).
  Έχουν κατά καιρούς δοθεί στη Θεωρία πλείστοι όσοι ορισμοί του τουριστικού πι2ιτΙιόπ. Για παράδειγμα ο Ιπ8Ιρ (1991:176) ορίζει ως “τουριστικό μάρκετινγκ την διαρκή έρευνα της προσαρμογής ενός προϊόντος στην αγορά του. Στο τουρισμό η “αγορά” νοείται συνήθως ως γεωγραφική ενότητα, συνηθέστερα ως χώρα —πηγή τουριστικού ρεύματος (αναφερόμαστε έτσι στη διεθνή αγορά και στην εσωτερική/ενική αγορά ή και στην τοπική αγορά). Το μάρκετινγκ λοιπόν, εξασφαλίζει την διείσδυση της προσφοράς, στην αγορά που περισσότερο προσιδιάζει σ_ αυτή, μέσω τεχνικής έρευνας, πρόβλεψης και λήψης αποφάσ8ων. Σ1.. αυτό όλλωστ8 στις π8ρισσότ8ρ8ς γλώσσ8ς ο αγγλικές όρος μάρκετινγκ”8ρμηνάται περιφραστικά: τοποθέτηση στην αγορά”.
  Ενώ σύμφωνα με τον Χατζηνικολάου (1995:175) το τουριστικό Μάρκετινγκ θα μπορούσε να είναι “μια σειρά μεθόδων και τεχνικών (έρευνας ανάλυσης. επιβεβαίωσης, αξιολόγησης) που στοχεύουν στην ικανοποίηση της ανάγκης ταξιδιού (εκφρασμένης ή όχι) για λόγους αναψυχής ,εργασίας, οικογενειακούς κλπ. υπό τις καλλίτερες δυνατές ψυχοκοινωνιολογίας συνθήκες για τους τουρίστες και τους κατοίκους των χωρών-δεκτών και οικονομικές συνθήκες για τους τουριστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις”
  Συμπερασματικά το τουριστικό μάρκετινγκ είναι οι συστηματικές και συντονισμένες ενέργειες που απορρέουν από την εκτέλεση προγράμματος επιχειρησιακής πολιτικής στην τουριστική επιχειρησιακή μονάδα (άσχετα αν αυτή είναι μια τουριστική επιχειρησιακή μονάδα ιδιωτικού, δημόσιου, εθνικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος ή διεθνούς αντικειμένου).Οι συστηματικές και συντονισμένες αυτές ενέργειες του τουριστικού μάρκετινγκ γίνεται με σκοπό την επίτευξη της μεγιστοποίησης της ικανοποίησης των αναγκών διαφόρων προσδιορισμένων ομάδων καταναλωτών και κατά τέτοιο τρόπο ώστε η τουριστική επιχείρηση να απολαμβάνει αντίστοιχη ωφέλεια ή οικονομικό κέρδος (Γσακλάγκανος2001).
  ο προορισμός αποτελεί ένα προϊόν το οποίο πρέπει να διατεθεί στις διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών και επιθυμιών τους χωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα του μέρους (ΚοΠτ κ.α..1993). Για να ανταγωνισθούν με επιτυχία οι προορισμοί πρέπει να εφαρμόσουν επιθετική πολιτική ”μάρκετινγκ”, με μακρόχρονο σχεδιασμό. Θέτοντας τον καταναλωτή στο επίκεντρο της στρατηγικής και εφαρμόζοντας στην πράξη τη φιλοσοφία του “μάρκετινγκ”(ΚοΠτ, 1997).Η κατανόηση των αναγκών του επισκέπτη, η προσφορά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ανάλογα με τις επιθυμίες του, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αφοσιώσεως των επισκεπτών αποτελούν ορισμένες από τις στρατηγικές επιλογές για την τουριστική βιομηχανία. Οι στρατηγικές αυτές επιλογές αποτελούν τη βάση για τη βελτίωση της προσφοράς του τουριστικού προϊόντος καθώς οι επισκέπτες αξιολογούν βασιζόμενοι τόσο στην πληροφορία για τον προορισμό όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες που αυτός προσφέρει (Μάμαλης κ.ά..2003). Η εφαρμογή των στρατηγικών ανάπτυξης και βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος και η σωστή εμπορία των προορισμών αποτελεί μια πρόκληση για την τουριστική βιομηχανία, και γίνεται ολοένα και πια σημαντική για την εφαρμοσμένη στρατηγική αλλά καιτην ακαδημαϊκή έρευνα.
  Η πρόκληση για το μέλλον της ελληνικής τουριστικής αγοράς είναι να καταλάβει τον καταναλωτή —τουρίστα και με- αυτού να καταλάβει τον ανταγωνισμό. Η αγορά μέρα με τη μέρα γίνεται όλα και περισσότερο σεληνοκεντρική, γεγονός που σημαίνει ότι η επιχείρηση που Θέλει να διακριθεί, Οα πρέπει να διερευνά συνεχώς τις ανάγκες του καταναλωτή ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές. Ο πελάτης σήμερα δεν αρκείται στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. αλλά Θέλει να έχει την αίσθηση της ικανοποίησης από αυτήν την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού χρειάζεται να αντιλαμβάνονται τα μηνύματα της αγοράς και να προσαρμόζουν αναλόγως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Προκειμένου να γίνει αυτό απαιτείται συνεχής έρευνα της αγοράς. Η τελευταία. μέσω της γνώσης που προσφέρει, αποτελεί ένα από τα εργαλεία τα οποία μπορεί να επιτρέψει στους ευρωπαϊκούς προορισμούς όχι μόνο να διατηρήσουν αλλά και να αυξήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν. γεγονός που Οα τους επιτρέψει να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του καταναλωτή (Κοκκώσης καιΐσάρτας,2001).
  ο ανταγωνισμός θα συνεχίσει να εντείνεται τα επόμενα χρόνια λόγω και των προφανών ορίων που υπάρχουν στην αύξηση τόσο των ταξιδιών διεθνούς τουρισμού όσο και των ταξιδιών εσωτερικού τουρισμού.(Σ' αυτό το πλαίσια η σημασία του μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών γίνεται όλα και περισσότερο καθοριστική για την επιβίωση των διαφόρων τύπων τουριστικών περιοχών και η αναζήτηση νέων προτύπων ποιότητας στα προσφέραμε τουριστικά προϊόντα γίνεται βασικός παράγοντας του ανταγωνισμού .

  (view changes)
  10:55 am

Sunday, July 1

 1. page private label products edited ... Είναι σύνηθες, οι πελάτες των super – markets να πληρώνουν ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό προκε…
  ...
  Είναι σύνηθες, οι πελάτες των super – markets να πληρώνουν ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοράσουν επώνυμα προϊόντα, αναλογικά με τα αντίστοιχα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό το μεγαλύτερο ποσό ονομάζεται pricepremium, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή που διατίθενται να πληρώσουν οι πελάτες για ένα επώνυμο προϊόν, σε σχέση με το αντίστοιχο privatelabel και εκφράζεται ως η αναλογική διαφορά της τιμής μεταξύ των δύο προϊόντων. Εταιρίες επώνυμων προϊόντων, κάποιες φορές αναγκάζονται να χαμηλώσουν τις τιμές ή να αλλάξουν τις προωθητικές ενέργειες που ακολουθούν, με σκοπό να προστατέψουν το μερίδιο αγοράς τους. Ωστόσο, τέτοιες μειώσεις τιμών, μειώνουν και τα περιθώρια κέρδους τους, αλλά επηρεάζουν αρνητικά και την χρηματοοικονομική τους απόδοση. Έτσι λοιπόν, οι παράγοντες που επηρεάζουν τα pricepremiums είναι οι εξής: 1. η αντιλαμβανόμενη διαφορά της ποιότητας μεταξύ των επώνυμων προϊόντων και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, επηρεάζει τους καταναλωτές στο να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για τα επώνυμα. 2. το εισόδημα και η ηλικία παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς χαμηλότερα εισοδήματα διαθέτουν μικρότερα χρηματικά ποσά για pricepremiums και το αντίθετο, ενώ καταναλωτές μικρότερης ηλικίας διατίθενται να πληρώσουν μεγαλύτερα pricepremiums από ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας. Τέλος, μεγαλύτερα pricepremiums πληρώνονται για κατηγορίες προϊόντων που δεν αγοράζονται συχνά, που προσφέρουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση και για αυτές που τιμή και ποιότητα συνδέονται άμεσα.
  Ο ρόλος του category risk και του retail image:
  ...
  τους καταναλωτές. Έτσι
  Έτσι
  προκύπτουν κάποια
  ...
  παρακάτω πίνακα:
  || || Λιανεμπορική

  Λιανεμπορική
  επιχείρηση χαμηλής
  Λιανεμπορική επιχείρηση υψηλής εικόνας
  Υψηλός αντιλαμβανόμενος κίνδυνος
  (view changes)
  1:47 pm
 2. page private label products edited ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ PRIVATE LABEL PRODUCTS; Προϊόντα λιανεμπορικής επωνυμίας ή αλλιώς ιδιωτικής ετικέτας ο…
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ PRIVATE LABEL PRODUCTS;
  Προϊόντα λιανεμπορικής επωνυμίας ή αλλιώς ιδιωτικής ετικέτας ονομάζονται τα εμπορεύματα εκείνα που φέρουν την επωνυμία του καταστήματος ή μια άλλη επωνυμία που ανήκει στην εμπορική επιχείρηση. Είναι προϊόντα τα οποία πλέον προσφέρουν υψηλή ποιότητα και σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερη ακόμα και από επώνυμα προϊόντα, ενώ συνιστούν αφοσίωση και στην ετικέτα και στο κατάστημα. Σε γενικές γραμμές τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν προβάλλονται, ούτε διαφημίζονται. Συνήθως κατέχουν, πλεονεκτική θέση στο ράφι σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα, ενώ παρόλο που πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές από αυτά, παράλληλα αποδίδουν υψηλά μερίδια κέρδους για τους λιανέμπορους, οι οποίοι κατορθώνουν και επιτυγχάνουν χαμηλότερα επίπεδα κόστους. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δημιουργηθούν εμπόδια εισόδου για τα private label products από τα επώνυμα προϊόντα, καθώς τα πρώτα λανσάρονται από τα ίδια κανάλια διανομής που έχουν απευθείας έλεγχο στην εισαγωγή τους αλλά και στην τελική τιμή που θα προσφέρουν στον καταναλωτή. Αντιθέτως, τα επώνυμα προϊόντα, θα πρέπει πρωτίστως, να πείσουν και να έρθουν σε συμφωνία με τους λιανέμπορους, προκειμένου εκείνοι να τα αποθηκεύσουν και τελικά να τα προωθήσουν με αξιόλογο τρόπο μέσα στο κατάστημά τους.
  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ PRIVATELABELPRODUCTS
  Τα προϊόντα λιανεμπορικής επωνυμίας κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και ισχυροποιούν την παρουσία τους στο χώρο του λιανεμπορίου, όντας ευρέως γνωστά στους καταναλωτές λόγω της χαμηλής τιμής που προσφέρουν και της σχετικά υψηλής τους ποιότητας συγκριτικά με τα επώνυμα προϊόντα. Η διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων:
  Ο ρόλος των price premiums:
  Είναι σύνηθες, οι πελάτες των super – markets να πληρώνουν ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοράσουν επώνυμα προϊόντα, αναλογικά με τα αντίστοιχα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό το μεγαλύτερο ποσό ονομάζεται pricepremium, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή που διατίθενται να πληρώσουν οι πελάτες για ένα επώνυμο προϊόν, σε σχέση με το αντίστοιχο privatelabel και εκφράζεται ως η αναλογική διαφορά της τιμής μεταξύ των δύο προϊόντων. Εταιρίες επώνυμων προϊόντων, κάποιες φορές αναγκάζονται να χαμηλώσουν τις τιμές ή να αλλάξουν τις προωθητικές ενέργειες που ακολουθούν, με σκοπό να προστατέψουν το μερίδιο αγοράς τους. Ωστόσο, τέτοιες μειώσεις τιμών, μειώνουν και τα περιθώρια κέρδους τους, αλλά επηρεάζουν αρνητικά και την χρηματοοικονομική τους απόδοση. Έτσι λοιπόν, οι παράγοντες που επηρεάζουν τα pricepremiums είναι οι εξής: 1. η αντιλαμβανόμενη διαφορά της ποιότητας μεταξύ των επώνυμων προϊόντων και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, επηρεάζει τους καταναλωτές στο να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για τα επώνυμα. 2. το εισόδημα και η ηλικία παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς χαμηλότερα εισοδήματα διαθέτουν μικρότερα χρηματικά ποσά για pricepremiums και το αντίθετο, ενώ καταναλωτές μικρότερης ηλικίας διατίθενται να πληρώσουν μεγαλύτερα pricepremiums από ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας. Τέλος, μεγαλύτερα pricepremiums πληρώνονται για κατηγορίες προϊόντων που δεν αγοράζονται συχνά, που προσφέρουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση και για αυτές που τιμή και ποιότητα συνδέονται άμεσα.
  Ο ρόλος του category risk και του retail image:
  Αυτοί οι δύο παράγοντες επιδρούν καταλυτικά στη διαμόρφωση των τιμών των privatelabelproducts αναφορικά με τον τρόπο αντίληψής τους από τους καταναλωτές. Ως categoryrisk ορίζεται η αβεβαιότητα που νιώθει και ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο καταναλωτής, αγοράζοντας ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας και πηγάζουν από τον φόβο για πιθανή χρηματική ζημία, μη κοινωνική αποδοχή και χαμηλή απόδοση. Προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο, καταφεύγουν στην συλλογή περισσότερων πληροφοριών, στοχεύοντας πάντα η τιμή και η ποιότητα να αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά για να προβούν σε αγορά. Ως retailimage ορίζεται η αντίληψη και η εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για μια συγκεκριμένη λιανεμπορική επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, μια καλή εικόνα επιχείρησης ενθαρρύνει την αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας γιατί οι καταναλωτές προσδοκούν να βρουν υψηλής ποιότητας μάρκες στο σύνολο των προϊόντων της με αποτέλεσμα να δημιουργείται και ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο και το αντίστροφο. Υπάρχει λοιπόν μια σύνδεση μεταξύ της εικόνας που έχουν οι καταναλωτές για έναν λιανέμπορο και της ποιότητας των privatelabel προϊόντων του. Τα προϊόντα αξιολογούνται από τους καταναλωτές σε τρία επίπεδα τιμών, εκπτωτικό, αναμενόμενο και υπερτιμημένο και σε τέσσερα διαφορετικά πλαίσια ανάλογα με την εικόνα του λιανέμπορου (υψηλή - χαμηλή) και του αναλαμβανόμενου κινδύνου (υψηλός - χαμηλός) από τους καταναλωτές. Έτσι προκύπτουν κάποια αποτελέσματα όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
  || || Λιανεμπορική επιχείρηση χαμηλής εικόνας
  Λιανεμπορική επιχείρηση υψηλής εικόνας
  Υψηλός αντιλαμβανόμενος κίνδυνος
  Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται υψηλότερης ποιότητας privatelabelproducts σε μια αναμενόμενη τιμή από ότι σε μια εκπτωτική τιμή. Έτσι, η στάση και η αγοραστική τους πρόθεση, εμφανίζονται υψηλότερες στην αναμενόμενη τιμή.
  Σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου οι καταναλωτές αισθάνονται αβεβαιότητα η οποία οξύνεται στην περίπτωση της υπερτιμημένης τιμής. Μια επιχείρηση χαμηλής εικόνας δεν διαβεβαιώνει την επαρκή ποιότητα του προϊόντος, και σε συνδυασμό με την υπερτίμηση του προϊόντος οι καταναλωτές αξιολογούν πως οι ζημιές φαίνονται περισσότερες από τα κέρδη και συνεπώς η στάση και η αγοραστική πρόθεση μειώνονται.
  Η υψηλή εικόνα της επιχείρησης μπορεί να προσδίδει σε ένα προϊόν μη απτά οφέλη, αναβαθμίζοντας την αντίληψη για την ποιότητα. Έτσι, οι καταναλωτές, αναμένουν πως μια υψηλής εικόνας επιχείρηση μπορεί να διαθέτει ένα υψηλής ποιότητας privatelabelproduct σε μια υπερτιμημένη τιμή. Η στάση και η αγοραστική πρόθεση μειώνονται από ότι στην εκπτωτική ή την αναμενόμενη τιμή.
  Σε μια υψηλής εικόνας επιχείρηση αναμένεται μια ανταγωνιστική σειρά επώνυμων προϊόντων στο πλαίσιο των οποίων αξιολογούνται και τα privatelabelproducts. Συνεπώς, στα επίπεδα αναμενόμενης ή εκπτωτικής τιμής οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται καλή αξία του privatelabelproduct ενώ σε μια υπερτιμημένη τιμή, χαμηλότερη αξία.
  Χαμηλός αντιλαμβανόμενος κίνδυνος
  Η τιμή δεν επιδρά στην ποιότητα ή στη στάση, καθώς ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Έτσι, η αγοραστική πρόθεση μειώνεται όσο η τιμή αυξάνεται, λόγω των καταναλωτών που αξιολογούν κατηγορίες προϊόντων χαμηλού κινδύνου βασιζόμενοι στην τιμή.
  Η στάση και η αγοραστική πρόθεση είναι χαμηλότερες στην υπερτιμημένη και την αναμενόμενη τιμή από ότι στην εκπτωτική, καθώς η καλή εικόνα της επιχείρησης υπόσχεται καλή ποιότητα και ο κίνδυνος είναι ούτως ή άλλως χαμηλός.
  Στην περίπτωση που το privatelabelproduct τιμολογείται σύμφωνα με την αναμενόμενη ή την υπερτιμημένη τιμή, αποτελεί μια πρόταση χαμηλής αξίας, γιατί οι οικονομικές απώλειες πειράζουν τον καταναλωτή περισσότερο από τα κέρδη στην ποιότητα τα οποία συνδέονται με την καλή εικόνα της επιχείρησης.
  Ο παράγοντας της αγοράς:
  Οι δομικοί παράγοντες της αγοράς επιδρούν άμεσα στον καθορισμό των τιμών. Η υψηλότερη σε επίπεδο παραγωγού συγκέντρωση, αυξάνει τις τιμές των επώνυμων προϊόντων και μειώνει τις τιμές των privatelabel, καθώς ενώ μπορεί να διευκολύνεται ο συντονισμός μεταξύ των παραγωγών, μια χαμηλή τιμή είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα επώνυμα. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε χαμηλότερες τιμές στα privatelabelproducts σε κατηγορίες που υπάρχει μεγάλος αριθμός επώνυμων προϊόντων. Αντίθετα, η υψηλότερη συγκέντρωση σε επίπεδο λιανέμπορου, αυξάνει τις τιμές για τα privatelabelproducts του κάθε λιανέμπορου μέσα από το χτίσιμο της πιστότητας για τα προϊόντα του και την ισχύ που τους προσφέρει το τοπικό μονοπώλιο. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς οδηγεί σε μεγαλύτερη τιμή του προϊόντος είτε είναι επώνυμο είτε private label. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως σε περιπτώσεις μεταβολής της τιμής των επώνυμων προϊόντων, οι λιανέμποροι μπορούν και αντιδρούν με πιο δραστικές μειώσεις στις τιμές των private label προϊόντων τους, από ότι οι κατασκευαστές επωνύμων σε μεταβολές τιμών private label. Η διαφήμιση των επώνυμων προϊόντων οδηγεί σε αύξηση του τζίρου της συγκεκριμένης κατηγορίας, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους, και αποτελώντας τελικά ένα σημαντικό εμπόδιο εισόδου για τους λιανέμπορους που προσπαθούν να εισάγουν στην αγορά private label προϊόντα, αλλά και μια απειλή για τα ήδη υπάρχοντα που αναγκάζονται να μειώσουν και άλλο τις τιμές τους. Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε πως όταν υπάρχουν ενδείξεις εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων από τους λιανέμπορους, ενώ μπορεί να υπάρχουν ήδη προσφορές χαμηλής τιμής χονδρικής, υπάρχουν και άλλου είδους διευκολύνσεις όπως εκπτώσεις στις αγοραζόμενες ποσότητες, ή δωρεάν παροχή προϊόντων. Έτσι λοιπόν ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί ανταγωνιστικό όπλο στα χέρια των λιανέμπορων ως προς τις διαπραγματεύσεις τους με τους παραγωγούς.
  Αιτίες κόστους για τις διαφορές τιμών:
  Η διαφορά των τιμών μεταξύ private label και επώνυμων προϊόντων έγκειται στο ότι τα επώνυμα προϊόντα: α) απαιτούν μεγαλύτερα διαφημιστικά κόστη, β) έχουν υψηλότερα εργατικά κόστη, γ) συμπεριλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται στους λιανέμπορους (π.χ. εκπτώσεις για μεγαλύτερους όγκους αγορών, ειδικές παροχές για προνομιακή τοποθέτηση των προϊόντων στο ράφι), δ) έχουν κόστη έρευνας και ανάπτυξης, αφού τα privatelabel είναι κατά κύριο λόγο «αντιγραφές» τους και δεν απαιτούν ιδιαίτερα κόστη για την ανάπτυξή τους.
  Βιβλιογραφία
  KotlerPh., KellerK., (2005), «Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ», Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  Μιαούλης Ι., (2005), «Η στρατηγική μάρκετινγκ των λιανέμπορων στα privatelabels», Διπλωματική εργασία, Αθήνα.
  Παπαβασιλείου Ν., Ήντουνας Κ., (2005), «Η τιμολογιακή στρατηγική της επιχείρησης», Εκδόσεις: Σταμούλη, Αθήνα.
  Παπαβασιλείου Ν., Μπάλτας Γ., (2003), «Μάρκετινγκ λιανικού και χονδρικού εμπορίου», Εκδόσεις: Rosili, Αθήνα.

  (view changes)
  1:37 pm
 3. page private label products edited ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ PRIVATE LABEL PRODUCTS; Προϊόντα λιανεμπορικής επωνυμίας ή αλλιώς ιδιωτικής ετικέτας …
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ PRIVATE LABEL PRODUCTS;
  Προϊόντα λιανεμπορικής επωνυμίας ή αλλιώς ιδιωτικής ετικέτας ονομάζονται τα εμπορεύματα εκείνα που φέρουν την επωνυμία του καταστήματος ή μια άλλη επωνυμία που ανήκει στην εμπορική επιχείρηση. Είναι προϊόντα τα οποία πλέον προσφέρουν υψηλή ποιότητα και σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερη ακόμα και από επώνυμα προϊόντα, ενώ συνιστούν αφοσίωση και στην ετικέτα και στο κατάστημα. Σε γενικές γραμμές τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν προβάλλονται, ούτε διαφημίζονται. Συνήθως κατέχουν, πλεονεκτική θέση στο ράφι σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα, ενώ παρόλο που πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές από αυτά, παράλληλα αποδίδουν υψηλά μερίδια κέρδους για τους λιανέμπορους, οι οποίοι κατορθώνουν και επιτυγχάνουν χαμηλότερα επίπεδα κόστους. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δημιουργηθούν εμπόδια εισόδου για τα private label products από τα επώνυμα προϊόντα, καθώς τα πρώτα λανσάρονται από τα ίδια κανάλια διανομής που έχουν απευθείας έλεγχο στην εισαγωγή τους αλλά και στην τελική τιμή που θα προσφέρουν στον καταναλωτή. Αντιθέτως, τα επώνυμα προϊόντα, θα πρέπει πρωτίστως, να πείσουν και να έρθουν σε συμφωνία με τους λιανέμπορους, προκειμένου εκείνοι να τα αποθηκεύσουν και τελικά να τα προωθήσουν με αξιόλογο τρόπο μέσα στο κατάστημά τους.

  (view changes)
  1:19 pm

Wednesday, June 13

Thursday, June 7

 1. page ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΤΙΜΗ edited {images.jpg} Αντιληπτή Τιμή ... στους πελάτες τους τους βοηθούν αν
  {images.jpg} Αντιληπτή Τιμή
  ...
  στους πελάτες
  τους
  τους βοηθούν αν
  (view changes)
  8:50 am
 2. page ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΤΙΜΗ edited {images.jpg} Αντιληπτή Τιμή Αντιληπτή τιμή μπορεί να ορίζεται από την απόφαση του πελάτη σχετικ…
  {images.jpg} Αντιληπτή Τιμή
  Αντιληπτή τιμή μπορεί να ορίζεται από την απόφαση του πελάτη σχετικά με μέση τιμή μιας υπηρεσίας ή ενός προιόντος, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Η έννοια της αντιληπτής τιμής βασίζεται στη ανταγωνιστική τιμολόγηση. Οι πληροφορίες που διατίθενται στους πελάτες
  τους βοηθούν αν σχηματίσουν άποψη στο εάν επιβαρύνονται περισσότερο ή σχετικά το ίδιο με τους ανταγωνιστές. Πιο απλά τι τιμές επικρατούν στην αγορά. Η έννοια της αντιληπτής τιμής, επομένως, δεν εξαλείφει την αντικειμενικότητα αλλά μάλλον προσθέτει κάποια υποκειμενικότητα με στόχο την επίτευξη περισσότερο οργανωμένης τιμολογιακής δομής. Η τιμή που αντιλαμβανόμαστε επομένως θα περιλαμβάνει τη χρηματικό κόστος καθώς και το μη μετρήσιμο με χρηματικές μονάδες κόστος. Για παράδειγμα στο κλάδο των υπηρεσιών, το μη μετρησιμο με χρηματικές μονάδες κόστος είναι ο χρόνος και προσπάθεια που καταβάλλει ο καταναλωτής.

  (view changes)
  8:50 am
 3. file images.jpg uploaded
  8:49 am

More